ผลการประเมิน blog

1.เนื้อหาเกี่ยวกับการทำเกษตรรูปแบบต่าง ๆ
2.วัตถุประสงค์
-เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการทำการเกษตรรูปแบบต่าง ๆ ที่ควรทราบ
-เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางการเกษตรในฐานะที่เรียนเกษตร
3.เนื้อหาเป็นประโยชน์ 3 คะแนน
4.การออกแบบ 3 คะแนน
5.ความเรียบง่าย 3 คะแนน
6.ความน่าสนใจ 4 คะแนน
7.ความทันสมัย 4 คะแนน
สรุปคะแนน 22 คะแนน

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Últimos trabajos

Puedes usar esta parte del sidebar para mostrar tus últimos trabajos, crear una galería con tus imágenes de Flickr, insertar anuncios publicitarios o si lo deseas para añadir una breve descripción de tu sitio.

ป้ายกำกับ

ค้นหาบล็อกนี้

ผู้ติดตาม

Etiquetas

Aquí puedes añadir una nube de tags o cualquier otra cosa que desees, como un bloque de anuncios, una galería de imágenes, tu perfil de usuario...